"Enter"a basıp içeriğe geçin

vCloud Director 9.5 Installation-Additional Cell Part 5

ilk vCloud Director Cell’ini kurduktan sonra HA için ikinci bir Cell daha kurmamız gerekmektedir. Bu sayısı dilerseniz arttırabilirsiniz. Bunun için vmware-vcloud-director-distribution-9.5.0-11038216.bin dosyasını My VMware’den download ediyoruz. Sonrasında Centos 7 sunucumuzun /tmp dizini altına bu dosyasyı atıyoruz.

Sonrasında dosya iznini aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

chmod u+x vmware-vcloud-director-distribution-9.5.0-11038216.bin

Kurulumu başlatıyoruz.

./vmware-vcloud-director-distribution-9.5.0-11038216.bin

Aşağıdaki gibi kurulum başlıyor.

Checking free disk space…done
Checking for a supported Linux distribution…Detected CentOS7 system
done
Checking for necessary RPM prerequisites…done
Extracting VMware vCloud Director. Please wait, this could take a few minutes…
vmware-vcloud-director-23.2018.11.27-11038232.x86_64.rpm
vmware-vcloud-director-rhel-23.2018.11.27-11038232.x86_64.rpm
vmware-vcloud-director-h5ui-23.2018.11.27-11038232.x86_64.rpm
vmware-phonehome-1.0.0-9490868.noarch.rpm
done
Verifying RPM signatures…done
Installing the VMware vCloud Director RPMs…
warning: vmware-vcloud-director-23.2018.11.27-11038232.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID 66fd4949: NOKEY
Preparing… ################################# [100%]
Updating / installing…
1:vmware-vcloud-director-rhel-23.20################################# [ 25%]
2:vmware-vcloud-director-23.2018.11################################# [ 50%]
3:vmware-vcloud-director-h5ui-23.20################################# [ 75%]
4:vmware-phonehome-1.0.0-9490868 ################################# [100%]

You should now run the configuration script
(/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure) to perform other required
post-installation configuration.
If you will be deploying a vCloud Director cluster you must mount the shared
transfer server storage prior to running the configuration script. If this
is a single server deployment no shared storage is necessary. ıf you are not ready to do this right now, you may run the script later
prior to starting the vmware-vcd service

Konfigurasyon scriptini n ile başlatmıyoruz.

Would you like to run the script now? (y/n)? n

Skipping. You may run the configuration script at a later time by executing
/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure

Daha önce kurduğumuz Cell1 üzerindeki responses.properties dosyasını /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer/ dizini altına kopyalıyoruz.

Sonrasında dosyanın izinlerini ayarlıyoruz.

chown vcloud:vcloud /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer/responses.properties
chmod +x /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer/responses.properties

Artık var olan cell’den aldığımız konfigrasyonları cell2 için uygulayıp kurulumu tamamlayabiliriz.

/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure –r /opt/vmware/vclouddirector/data/transfer/responses.properties

Sonrasında cell2 birinciyle ortak DB ye bağlanıp tüm konfigrasyonları üzerine alacaktır.

Welcome to the vCloud Director configuration utility.

You will be prompted to enter a number of parameters that are necessary to
configure and start the vCloud Director service.

Please indicate which IP address available on this machine should be used for
the HTTP service and which IP address should be used for the remote console proxy.

The HTTP service IP address is used for accessing the user interface and the
REST API. The remote console proxy IP address is used for all remote console
connections and traffic.

Please enter your choice for the HTTP service IP address:
1. 172.20.1.48
2. 172.20.1.49
3. 127.0.0.1
4. [fe80:0:0:0:250:56ff:fe01:1076%ens160]
5. [0:0:0:0:0:0:0:1%lo]
Choice [default=1]: 1 HTTP IP sini seçiyoruz

Please enter your choice for the remote console proxy IP address:
1. 172.20.1.49
2. 127.0.0.1
3. [fe80:0:0:0:250:56ff:fe01:1076%ens160]
4. [0:0:0:0:0:0:0:1%lo]
Choice [default=1]: 1 Konsol IP sini seçiyoruz.
Connecting to the database: jdbc:postgresql://172.20.1.43:5432/vcddb?socketTimeout=90
DB credentials read successfully.
…\
Database configuration complete.

vCloud Director configuration is now complete.

Once the vCloud Director server has been started you will be able to
access the first-time setup wizard at this URL:
https://vcdcell02.tanit.local

Would you like to start the vCloud Director service now? If you choose not
to start it now, you can manually start it at any time using this command:
service vmware-vcd start

Start it now? [y/n] y VCD Servislerini açıyoruz

Starting vmware-vcd-watchdog: [ OK ]
Starting vmware-vcd-cell [ OK ]
The vCD service will be started automatically on boot. To disable this,
use the following command: chkconfig –del vmware-vcd

Son olarak test ortamı olduğu için sunucu üzerindeki firewall servisini kapatıyoruz.

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Tüm VCD Cell kurulumları tamamlandığına göre artık vCloud Director’ın ilk konfigrasyonu için herhangi bir cell adresine browser’dan erişimemiz gerekiyor.

Bu yazı yorumlara kapalı.