"Enter"a basıp içeriğe geçin

vCloud Availability 3.0 Part-II

Replikasyon Sunucusu Konfigurasyonu

Replikasyon sunucusunun kurulumu tamamlanıp pwer on edildikten sonra tarayıcıdan sunucuya verilen IP ve root şifresiyle giriş yapılır. İlk girişte tekrar şifre değiştirilmesi zorunludur.

Configure Network ile istenirse kurulum sırasında verilen IP, DNS, Default Gateway bilgileri değiştirilebilir.

Run İnitial Setup Wizard ile replike edilecek sanal makinelerin bulunduğu kaynaklar ile vCloud DirectorOrganizasyon (OVDC) kaynaklarını ve Replike edilecek Sanal Makinenin bulunduğu vCenter’ın konfigürasyonu yapılır.

Run İnitial Setup Wizard ile devam edilir.

Site Name’e isim verilir.

Replike edilecek sanal sunucuların bulunduğu vCenter Platform Services Controller’ın bilgileri ve kullanıcı adı şifresi aşağıdaki formata göre yazılır. Platform Services Controller farklı bir sunucu olarak kurulmamışsa vCenter bilgisi yazılır. Bağlantı sağlanacak kullanıcı vCenter’da SSO admin grubuna ekli olmalıdır.

Sertifika uyarısı kabul edilir.

Bu ekranda Cloud Service Provider tarafından sağlanan vCloud Director organizasyonun kullanıcı ve şifresi  aşağıdaki formatta yazılır.

Organization admin: vcloud_org_ID@vCloud_organizasyon_ID

Organization Password: vCloud organizasyon giriş şifresi

Ek olarak vCloud Director üzerinden replikasyonları yönetebilmek ve vCloud Director’dan vCenter’a doğru replikasyon yapabilmek için Allow Access from Cloud seçeneğine mutlaka izin verilmelidir.

Cloud Provider’ın verdiği URL bilgisi girilir.

Sertifika Accept edilir.

VMware Customer programınına katılmak isteniyorsa kabul edilip Next ile devam edilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görülebilir.

Ayrıca konfigürasyon tamamlandıktan sonra vCloud Director’dan vCenter’a replikasyon yapabilmek ve sunucuları açabilmek için Sanal makinelerin vCenter’da hangi cluster, folder, datastore ve network’te açılacağını belirlemek için  konfigürasyonu yapılması gerekmektedir.  Bunun için “Configure local placement now” seçeneği aktif edilmelidir. Sonrasında Finish ile devam edilir.

Açılan ekran sanal sunucularımızın konulacağı folder seçilir.

Cluster ya da Resource Pool seçilir.

Sanal sunucuların failover anında konumlanacağı network seçilir.

Sanal sunucuların açılacağı datastore seçilir.

Son olarak işlemleri bir özeti görüldükten sonra Finish ile konfigürasyon tamamlanır.

Bundan sonraki adımda vCenter’daki bir sanal sunucuyu vCloud Director’daki kaynaklara(OVDC)replike edeceğiz.

Bu yazı yorumlara kapalı.