"Enter"a basıp içeriğe geçin

vCloud Availability 3.0 Part-III

vCenter’da bulunan sanal sunucuları vCloud Director’daki kaynaklara(OVDC) replike edip felaket durumunda sanal sunucuları vCloud Director’daki kaynaklarda(OVDC) açılıp kullanılabilir.

Replikasyon öncesinde vCenter’da Replikasyon sunucusu kurulup konfigürasyon yapılmış olmalıdır.  

Replikasyon Başlatma

Cloud Service Provider tarafından satın alınan vCloud Director organizasyonuna tenant(html5) arayüzünden giriş yapılır.

Açılan ekranda Availability tabı seçilir.

Açılan ekranda Incoming Replications tabında from On-Prem sekmesi açılarak New Protection ile vCenter’dan vCloud Director’a doğru replikasyon başlatılabilir.

Açılan ekranda vCenter’daki replikasyon sunucusunun ismi görülür ve Next ile devam edilir.

vCenter’da replike edilecek sanal makine seçilir.

vCloud Director’daki  hangi kaynaklara(OVDC) replike edilecekse seçilir.

Seed VM ekranında sol tarafta replike edilen sanal makine seçildikten sonra sağ taraftada vCloud Director’da hangi vapp alındaysa seçilerek replikasyonun sıfırdan yapılması yerine  var olan sanal makine seçilip ilk replikasyonun çok daha kısa sürmesi hedeflenir. Sanal Makine vCloud Director’a ilk defa replike ediliyorsa bu seçenek seçilmeden devam edilir.

Protection Settings ile Replike edilmek istenen Sanal Makine hangi sıklıkla replike edilmek istendiği Target Recorvery Point Objective (RPO)  ile belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde karşı lokasyondaki Storage Policy seçilir. Eğer tutarlı bir replikasyon gönderilmek isteniyorsa Enable Quiesce enable edilmelidir. Bu menünün aktif olabilmesi için sanal makinede VMtools yüklü olmalıdır.

Scheduling ile ilk replikasyonun ne zaman başlatılacağı seçilir. Immediately ile hemen başlatılabilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görüldükten sonra Finish ile replikasyon başlatılır.

Replikasyon durumu History tabından kontrol edilebilir.

Failover

Failover işlemi vCenter’daki sanal makine erişilemez yani Felaket Kurtarma senaryosu durumunda kullanılmalıdır.

Felaket Kurtarma lokasyonundaki vCloud Director adresine giriş yapılır ve Availability bölümü seçilir. Açılan menüde daha önceden başlatılan replikasyonlar Incoming Replications tabında From On-Prem sekmesinde  görülebilir. Hangi sanal makinede felaket yaşıyorsa replikasyon seçiliyken üst menüdeki Failover butonu tıklanır.

Açılan menüde ilgili sanal makinen hangi şartlarda açılacağı belirlenir. Ayrıca Felaket Kurtarma  lokasyonunda hangi organizasyon network’ün açılacağı seçilir ve devam edilir.

Recovery point varsa seçilir yoksa devam edilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görüldükten sonra Finish ile sanal makine Felaket Kurtarma lokasyonundaki vCloud Director’da  açılması sağlanır.

Reverse

vCenter’daki sorun giderildikten sonra sanal sunucular vCenter’a geri gönderilmelidir. Bu sebeple vCloud Director’a giriş yapılır ve Incoming Replications menüsü altında from On-Prem sekmesinde yer alan ‘Fail-Overed’ durumundaki replikasyon seçilir. Sonrasında üst menüden Reverse tıklanır.

Açılan menüde Reverse ile replikasyon vCloud Director’dan vCenter’a doğru tekrar başlatılır.

Migration

Reverse işlemi ile vCloud Director’dan vCenter’a doğru yapılan replikasyon bittikten sonra replikasyon işlemi  Outgoing Replications menüsü altına to On-Prem’e taşınır.

İlgili sanal makine için planlı bir çalışma zamanı alındıktan sonra üst menüden Migrate seçilir. Böylece sanal makinenin  vCenter’a  planlı şekilde taşıma işlemi yapılabilir.

Migrate tıklandıktan sonra sanal makine Power/Poweroff olarak mı açılacağı seçilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görünür ve Finish ile devam edilir.

Reprotect

Sanal makine  vCenter’a taşındıktan sonra replikasyon tekrar vCloud Director’daki kaynaklara(OVDC) doğru yapılması gerekmektedir.

vCloud Director’da  Outgoing Replications menüsü altındaki to On-Prem sekmesinde ilgili sanal makine replikasyonunda üst menüden Reprotect’ e tıklanır.

Açılan menüde Reprotect ile işlem başlatılır.

Bu işlem ile Replikasyon vCenter’dan vCloud Director’a doğru başlatılır. Replikasyon işlemi  vCloud Director’da Incoming Replications menüsünde from On-Prem sekmesi altına taşınır.

Bu yazı yorumlara kapalı.